Vann til vårpussen

Publisert av Runar Jenserud den 29.03.22. Oppdatert 11.04.22.

 Husk at vannforbruket i havna går over vannmåler og at vi betaler vannavgift for alt forbruk. Ikke la slanger ligge og renne, men sett på strålerør eller kran når du skal vaske. Da bidrar du til at prisene i havna kan holdes på rimelig nivå.