Vinteropplag og naboer.

Publisert av Torstein Kristiansen den 09.10.20.

Bruk solide presenningstativer og presenninger av god kvalitet/tykkelse slik at der holder seg mest mulig i ro i vind. Seilbåteiere bes stramme opp eller feste tauverk i masta for å unngå støy. Det er også viktig at krybber/båtstøtter står støtt og på solid underlag. Særlig gjelder dette for båter som står på grasbakken. Der kan frost og telehiv gjøre at underlaget endrer seg i løpet av vinteren.

VIKTIG: Punktene 3 og 4 under er klippet ut av vår festeavtale med kommunen og gjør det helt klart hva vi som forening er pålagt å følge opp for å kunne leie området til båthavn:

3. Bruken av området til formålet skal skje på en måte som generer omgivelsene minst mulig. Bruk av støyende hjelpemidler som slipemaskiner, sager o.lign. begrenses mest mulig på søn- og helgedager og på sene kvelder, Kranene skal ikke brukes på søn- og helgedager, unntatt i rene nødstilfeller når betydelige interesser står på spill.

4. Vinterlagring av båter skal skje til minst mulig genanse for naboene.