Info ved innmelding

Publisert av Torstein Kristiansen den 07.08.18. Oppdatert 15.11.23.


Info ved innmelding.

For å bli medlem må du være bosatt i Drammen kommune. Søknad om medlemskap gjøres på vår hjemmeside renna.no/kontakt/innmelding. 

Når vi har mottatt innmeldingen vil du få tilsendt faktura for medlemskontingent og innmeldingsgebyr. Når betalingen er registrert hos oss vil du bli tildelt medlemsnummer og få mulighet til å søke om båtplass.

Alle som ønsker båtplass må søke hvert år. Alle medlemmer får tilsendt søknadsskjema  ca 1. november for å søke om plass for kommende sommer, og søknadsfristen er 30. november. Plassene tildeles etter ansiennitet (antall år som medlem). Det er derfor ikke sikkert at du kan få båtplass med en gang. De som ikke får plass settes på venteliste.

Vi har også plass til båter i vinteropplag. Datoer for opptak ligger på renna.no/kalender/liste og mer info publiseres når det nærmer seg opptak.

Gjeldene priser finner du på renna.no/båthavna/priser  Priser for kommende år vedtas av årsmøtet i november.

Som medlem forventes det at du stiller opp på dugnader vår og høst. Alle som har fått båtplass MÅ i tillegg gå 2 nattvakter i løpet av sesongen.

Nye medlemmer oppfordres til å sette seg inn i foreningens lover, vedtekter og rutiner. Du finner all relevant info på renna.no. Nyheter og viktige beskjeder legges også ut her, så vi anbefaler å legge snarvei på mobilen.